Szkolenia dla biznesu

szkolenia dla biznesu

70% naszych decyzji zakupowych podejmujemy w oparciu o to, jak jesteśmy traktowani jako ludzie, a tylko 30% bazuje na właściwościach produktu.

– John McKean

Jak osiągnąć sukces w firmie?

Jak zbudować, zarządzać i rozwijać organizację opartą na kulturze innowacyjności, zaangażowaniu i synergii wszystkich potencjałów? Jak zyskać długofalową przewagę na rynku, a co się z tym wiąże, osiągać zaplanowane cele?

W samej tylko Polsce, każdego dnia rejestrowanych jest 1200 przedsiębiorstw. W 2013 r. łączna liczba aktywnie działających firm wynosiła niemal 2 miliony. Dla każdej organizacji oznacza to tylko jedno – rozwój jest nieunikniony.

Budowa strategii, modelowanie biznesu czy określanie polityki personalnej wspierającej realizację celów – to tylko nieliczne z wyzwań, przed jakimi staje rozwijająca się organizacja. Co więcej, jako przedsiębiorca czy menadżer, musisz zmierzyć się także z koniecznością podejmowania wielu decyzji. Jak więc z sukcesem wdrożyć nowe rozwiązania i standardy?
Firma ACTIV-NET może Ci w tym pomóc. W końcu wsparcie w rozwoju to nasza misja!

Spojrzenie z zewnątrz organizacji, kompleksowa diagnoza wszystkich czynników mających wpływ na rozwój i ekspercka wiedza – oto podstawy naszej pracy. Nie dostarczamy Ci suchej wiedzy, a doświadczenie i naukowe dowody, przekładające się wyłącznie na sprawdzone rozwiązania. Świadomie dobieramy także narzędzia pracy, takie jak badania, doradztwo, szkolenia, coaching czy integrację. Budowa programu zależy od Twoich celów – a zarówno dla Ciebie, jak i dla nas, liczy się efekt. My wiemy, jak go osiągnąć!

 

Poznaj metody naszej pracy:

Początkiem każdego z naszych działań jest dogłębna analiza potrzeb i oczekiwań Klienta w stosunku do usług e – marketingu. Zobacz, jak wygląda opracowywanie strategii sukcesu w naszym wydaniu!

  1. Rozpoczynamy od kompleksowej ANALIZY POTRZEB, dzięki czemu jesteśmy w stanie opracować indywidualny plan działania.
  2. Proponujemy BADANIE OTOCZENIA RYNKOWEGO, opierające się na analizie sytuacji, trendów i problemów danej branży.
  3. Przeprowadzamy ANALIZĘ WEWNĘTRZNĄ KLIENTA oraz badanie struktury personalnej.
  4. Dostarczamy OPRACOWANIE PLANU ROZWOJOWEGO, w skład którego wchodzi raport po badawczy oraz dobór narzędzi wsparcia. Wyróżnia nas niezwykła dbałość o efektywność wsparcia – dlatego każdy nasz produkt tworzony jest w oparciu o pieczołowicie gromadzone dane.
  5. Przystępujemy do REALIZACJI. Stale współpracujemy z powiększającym się gronem trenerów, ekspertów i konsultantów z zakresu rozwoju zasobów ludzkich. W ramach naszych programów wykorzystujemy także szereg innowacyjnych metod i narzędzi, aby jak najefektywniej pomóc naszym Klientom!
  6. Prawdziwą sztuką sprzedaży jest udzielić klientom odpowiedzi na pytania, których… wcale nie zadali. Tym właśnie jest proces EWALUACJI, dzięki któremu mamy możliwość dokonywania umiejętnego pomiaru jakości przeprowadzonego wsparcia. – Maciej Kielan